Mellersta Nylands Marthadistrikt

Höstmöte 9.10.2018 från kl.18

18.09.2018 kl. 21:24
...i Söderkulla nya kyrka

Distriktets höstmöte hålls tisdag 9. oktober i nyligen invigda Söderkulla kyrka (adress; Fröken Miilis väg 2, 01150 Söderkulla).

kl.18 Kaffeservering med tilltugg (5 € i kontanter) samt rundvandring i den nya kyrkan.

kl.18:30 höstmöte med stadgeenliga ärenden (bl.a. val av ordförande för 2019 och styrelsemedlemmar 2019-20).

Anmälan senast 2.10.2018 till mnmd.anmalningar (at) gmail.com  

Meddela ditt namn, marthaförening/–krets, om du eventuellt är ett ombud för din förening samt eventuella matallergier el.dyl.

Styrelsen önskar alla välkomna!

MNMD styrelse
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christina Grönroos
Ordförande
ch.gronroosgmail.com
Maria Skog
Sekreterare
boxskoghotmail.com

Kassör utanför styrelsen

Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8
06100 Borgå
infoalkemax.fi