VÅRMÖTE tisdag 28.3.2017 kl.18

20.02.2017 kl. 15:51
Välkommen till Mellersta Nylands Marthadistrikts VÅRMÖTE tisdag 28.3.2017 kl.18.00 på Widegård i Norra Paipis i Sibbo.

Adressen till Widegård är Paipisvägen 1134, Paipis www.npif.fi/6.

VÅRMÖTE: Stadgeenliga ärenden

Norra Paipis marthakrets står värd för kaffeserveringen (5 €)

PROGRAM: ”Mikaels Camino”. Vi får ta del i ord och bild av Mikaels Grönroos’ pilgrimsvandring till  Santiago de Compostela hösten 2013. https://mikaelscamino.wordpress.com/

 

MellerstaNyland Martha
KONTAKT
Ordförande Christina Grönroos
ch.gronroos(at)gmail.com

 

Sekreterare Maria Skog
boxskog(at)hotmail.com


Kassör utanför styrelsen
Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8, 06100 Borgå
info@alkemax.fi