Mellersta Nylands Marthadistrikt

DISTRIKTETS EXTRA MÖTE 2.12.2021 KL.18

16.11.2021 kl. 20:58
Kallelse till Mellersta Nylands Marthadistrikts extra möte torsdag 2. december 2021 kl.18 på Träskberga i Sibbo.

På detta extra distriktsmöte kommer en slutredovisning sammanställd av likvidatorerna att presenteras. Efter slutredovisningen ska en andra omröstning förrättas om upplösningen av Mellersta Nylands Marthadistrikt. 

På mötet kommer även Annika Jansson och Marika Danielsson från Marthaförbundet att delta och svara på frågor samt berättar om framtiden utan distrikt.

Anmälan till mnmd.anmalningar@gmail.com senast 26.11.2021. Meddela ditt namn, marthaförening, ev. dieter för serveringen samt om du deltar som ombud för din förening.

Adress till Träskberga: Nevasvägen 340, Träskby (Kalkstrand), 01180 Söderkulla.

Körbeskrivning: Till Träskberga kommer du med bil längs Borgå motorväg [7/E18]. Ta avfart 57 till Söderkulla/Kalkstrand. Sväng till höger mot Kalkstrand, väg 1533. Efter 4,5 km sväng till vänster mot Nothusvägen och kör ca. 800 m. Sväng till vänster till Nevasvägen och destinationen är nu på din högra sida.

MellerstaNyland Martha
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christina Grönroos
Ordförande
ch.gronroosgmail.com
Maria Skog
Sekreterare
boxskoghotmail.com

Kassör utanför styrelsen

Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8
06100 Borgå
infoalkemax.fi