Mellersta Nylands Marthadistrikt

DISTRIKTETS VÅRMÖTE 4.8.2020 KL.16:30

16.02.2020 kl. 16:30
på Nickby centralidrottsplanens läktare i Sibbo.

Kallelse till DISTRIKTETS VÅRMÖTE 4.8.2020 KL.16:30 i Sibbo på Nickby centralidrottsplanens läktare. Adress: Idrottsvägen 1.

P.g.a. rådande omständigheter hålls vårmötet utomhus. Ifall det regnar, är vi skyddade av läktarens tak. Läktaren är vänd mot öster, så ingen värmande kvällssol. Du kan gärna ta med dej t.ex. en filt. 

På mötet behandlas vårmötets stadgeenliga ärenden. Deltagandet riktas i första hand till föreningarnas ombud, men även övriga kan delta. Deltagande bör meddelas till mnmd.anmalningar@gmail.com senast 2.8.2020. 

En enkel uteservering kommer att finnas. 

Välkommen! 

MellerstaNyland Martha
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christina Grönroos
Ordförande
ch.gronroosgmail.com
Maria Skog
Sekreterare
boxskoghotmail.com

Kassör utanför styrelsen

Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8
06100 Borgå
infoalkemax.fi