Mellersta Nylands Marthadistrikt

Distriktets HÖSTMÖTE 30.10.2019 kl.18

02.10.2019 kl. 14:59
på Lagstad hembygdsgård, Gamla Lagstadsvägen 4, 02770 Esbo

Distriktets höstmöte hålls onsdag 30. oktober i Lagstad hembygdsgård, Gamla Lagstadsvägen 4 i Esbo.

kl.18 Kaffeservering med tilltugg (5 € i kontanter) 

kl.18:30 höstmöte med stadgeenliga ärenden (bl.a. val av ordförande för 2020 och styrelsemedlemmar 2020-21).

Programpunkten på höstmötet är "egna höns".

Anmälan senast 27.10.2019 till  mnmd.anmalningar@gmail.com  

Meddela ditt namn, marthaförening/–krets, ev. allergier samt om du eventuellt är ett ombud.

VÄLKOMMEN!

MellerstaNyland Martha
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christina Grönroos
Ordförande
ch.gronroosgmail.com
Maria Skog
Sekreterare
boxskoghotmail.com

Kassör utanför styrelsen

Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8
06100 Borgå
infoalkemax.fi