Mellersta Nylands Marthadistrikt

Välkommen med och utveckla Marthaförbundet

22.02.2019 kl. 10:23
7.3.2019 kl.18:30
Lagstad hembygdsgård
Gamla Lagstadsvägen 4
02770 Esbo

Vi samlas för att tillsammans fundera på vart Marthaförbundet är på väg, vilka möjligheter och utmaningar framtiden för med sig och hur vi tillsammans kan se till att fokus ligger på verksamheten istället för möten och paragrafer. Vi får höra verksamhetsledare Annika Jansson presentera nuläget i organisations-utvecklingen, diskutera och komma med synpunkter över en kvällsbit tillsammans.

Styrelsen för Mellersta Nylands Marthadistrikt önskar alla VÄLKOMNA!
MellerstaNyland Martha
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christina Grönroos
Ordförande
ch.gronroosgmail.com
Maria Skog
Sekreterare
boxskoghotmail.com

Kassör utanför styrelsen

Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8
06100 Borgå
infoalkemax.fi