Mellersta Nylands Marthadistrikt

Distriktets VÅRMÖTE 28.3.2019 kl.18:30

19.02.2019 kl. 13:58
på SOLÅSA, Estbyvägen 217, Estby i Kyrkslätt
  • Kaffe med tilltugg, 5 euro.

  • Vårmötets stadgeenliga ärenden.

  • Micaela Röman, koordinator för jubileumsåret Marthaförbundet, kommer och informerar om Martha120 jubileumsåret.
Anmälan (ev. matallergier) senast 21.3 till mnmd.anmalningar (at) gmail.com

Kom ihåg att också anmäla om du är ombud!

MellerstaNyland Martha
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christina Grönroos
Ordförande
ch.gronroosgmail.com
Maria Skog
Sekreterare
boxskoghotmail.com

Kassör utanför styrelsen

Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8
06100 Borgå
infoalkemax.fi