Mellersta Nylands Marthadistrikt

Kvinnor i fredsarbete

18.01.2018 kl. 17:47
Torsdagen den 3.5 kl. 18-20 på Hemvrån, Simonsgatan 12 A i Helsingfors. Detta sker i samarbete mellan Mellersta Nylands Marthadistrikt, Helsingfors Marthaförening och Finska Missionssällskapet.

Inträdet och trakteringen är gratis. Anmälningarna skickas senast 20.4 på e-posten till kansliet(at)helsingforsmartha.fi. Det kommer också att öppnas en länk till vilken anmälningar kan skickas, en facebooksida öppnas och en flyer skall vara färdig i början av vecka 11. Vid anmälan uppges eventuella matallergier.

”Om vi vill ha hållbar fred i världen måste kvinnorna involveras i fredsarbetet (Elli Flén)”. Visste du att sannolikheten för hållbar fred ökar med 35% om kvinnor deltar i fredsförhandlingarna? Vad bidrar kvinnor med i fredsbyggande? Hur kan vi stöda kvinnors medverkan i konfliktlösning? Kom med och hör Elli Flén berätta om sina erfarenheter av att arbeta för fred och hur kvinnors roll fredsarbetet kan se ut i praktiken.”  

MellerstaNyland Martha
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christina Grönroos
Ordförande
ch.gronroosgmail.com
Maria Skog
Sekreterare
boxskoghotmail.com

Kassör utanför styrelsen

Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8
06100 Borgå
infoalkemax.fi