Mellersta Nylands Marthadistrikt

Planerings och info kväll om sommarens mat läger/kurser

11.03.2011 kl. 18:23

Marthakansliet 7.4.2011 kl 17.00

meddela senast den 30.3.2011 om du kan delta.

- Elisabeth Eriksson berättar om hurudan mat Marthaförbundet förespråkar.

- tips och idéer

- praktiska arrangemang-recepthäften, eventuella kockmössor till

  deltagarna osv.

- tillfälle att utbyta erfarenheter med varandra

                     ALLA INTRESSERADE MED !  Välkomna !

                   Stina Forsberg och Lisbeth Rantala

  

 

MellerstaNyland Martha
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christina Grönroos
Ordförande
ch.gronroosgmail.com
Maria Skog
Sekreterare
boxskoghotmail.com

Kassör utanför styrelsen

Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8
06100 Borgå
infoalkemax.fi