Mellersta Nylands Marthadistrikt

Distriktet omfattar geografiskt området mellan Sibbo i öster och Sjundeå i väster, dock ej Helsingfors. Inom distriktet verkar 11 medlemsföreningar med cirka 1 300 medlemmar.

Vår distriktsordförande är Christina Grönroos och sekreterare Maria Skog. Som kassör utanför styrelsen fungerar Bokföringsbyrå Alkemax. Distriktstyrelsen sammanträder varannan månad under vinterhalvåret. Till distriktets största verksamhet hör sommarkokkurserna för barn i skolåldern.

Aktuellt

Distriktets HÖSTMÖTE 30.10.2019 kl.18

på Lagstad hembygdsgård, Gamla Lagstadsvägen 4, 02770 Esbo
02.10.2019 kl. 14:59

Välkommen med och utveckla Marthaförbundet

7.3.2019 kl.18:30 Lagstad hembygdsgård Gamla Lagstadsvägen 4 02770 Esbo
22.02.2019 kl. 10:23

Distriktets VÅRMÖTE 28.3.2019 kl.18:30

på SOLÅSA, Estbyvägen 217, Estby i Kyrkslätt
19.02.2019 kl. 13:58

Mellersta Nylands Marthadistrikts 110-årsjubileum

FIRA MED OSS! Lördagen den 27.10.2018 Kl. 18–22 i Ostrobotnias festsal.
18.09.2018 kl. 21:28
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christina Grönroos
Ordförande
ch.gronroosgmail.com
Maria Skog
Sekreterare
boxskoghotmail.com

Kassör utanför styrelsen

Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8
06100 Borgå
infoalkemax.fi