Mellersta Nylands Marthadistrikt omfattar geografiskt området mellan Sibbo i öster och Sjundeå i väster, dock ej Helsingfors. Inom distriktet verkar 11 medlemsföreningar med cirka 1 250 medlemmar. Vår distriktsordförande är Christina Grönroos, sekreterare Maria Skog och kassör Inger Lindroos. Distriktstyrelsen sammanträder varannan månad under vinterhalvåret. Distriktets verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för år 2015

 

Aktuellt

VÅRMÖTE tisdag 28.3.2017 kl.18

Välkommen till Mellersta Nylands Marthadistrikts VÅRMÖTE tisdag 28.3.2017 kl.18.00 på Widegård i Norra Paipis i Sibbo.

Adressen till Widegård är Paipisvägen 1134, Paipis www.npif.fi/6.

VÅRMÖTE: Stadgeenliga ärenden

Norra Paipis marthakrets står värd för kaffeserveringen (5 €)

PROGRAM: ”Mikaels Camino”. Vi får ta del i ord och bild av Mikaels Grönroos’ pilgrimsvandring till  Santiago de Compostela hösten 2013. https://mikaelscamino.wordpress.com/

 

MellerstaNyland Martha
20.02.2017 kl. 15:51
KONTAKT
Ordförande Christina Grönroos
ch.gronroos(at)gmail.com

 

Sekreterare Maria Skog
boxskog(at)hotmail.com

Kassör Inger Lindroos
inger.lindroos(at)gmail.com